Оформлення медичної документації для отримання путівки на санаторне лікування

Оформлення медичної документації для отримання путівки на санаторне лікування (форма 070 / о) здійснюється лікарсько-консультативною комісією установи (далі – ЛКК) після
огляду дитини при наявності:

  • виписки з профільного стаціонару або консультативного висновку лікаря фахівця за профілем захворювання (не пізніше 6 місяців до засідання комісії) з рекомендацією про необхідному санаторному лікуванні.

Завіряється підписами членів ВКК і печаткою лікувального закладу.