Оформлення медичного висновку на дитину з інвалідністю

Оформлення медичного висновку на дитину з інвалідністю (Форма 080 / о) здійснюється лікарсько-консультативною комісією установи (далі – ЛКК) після огляду дитини при наявності:

  • виписки з профільного стаціонару або консультативного висновку лікаря фахівця за профілем захворювання (не пізніше 3 місяців до засідання комісії) з рекомендацією про призначення інвалідності,
  • огляду лікарів фахівців (не рідше 1 разу на рік),
  • копії паспорта батьків, або законних представників дитини,
  • копії свідоцтва про народження.

Заповнена форма і індивідуальна програма реабілітації завіряється підписами членів ВКК, печаткою лікувального закладу і віддається під розпис одного з батьків (законному представнику), який буде здійснювати догляд за дитиною інвалідом.

Засідання ВКК проводиться 1 раз на тиждень за адресою: вул. Велика Панасоаская, 19, 2 поверх, кабінет головного лікаря.

Оформлення медичного висновку на дитину з інвалідністю, прикутого до ліжка, здійснюється ВКК після огляду дитини на дому за попереднім погодженням дати і часу проведення огляду.